Den Datum fir eis Assemblée Générale vun dësem Joer steet fest, dir kennt iech deen Dag also scho mol reservéieren: et ass Sonndes den 12. Mäerz um 16:00 Auer.

Wéi d’lescht Joer soll dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert ginn. Souwuel d’AG wéi och d’Iessen sinn dëst Joer awer op enger anerer Platz wéi di Joere virdrun.

Méi Detailer kritt der demnächst mat der Invitatioun.

 

Download: Procuratioun Formulaire fir d'Wahlen vun der AG / Formulaire de procuration